top of page

KLACHTENREGLEMENT

 

 

Natuurlijk doen wij er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft over de behandeling. Een andere mogelijkheid is dat u ontevreden bent over de manier waarop wij als praktijk of de therapeuten met u omgaan. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Allereerst is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut. Het kan zijn dat u het moeilijk vindt om uw klacht aan de orde te stellen, een gesprek kan immers confronterend zijn. Neem dan iemand mee naar het gesprek, bijvoorbeeld uw partner, een familielid, of iemand anders die u vertrouwt. Voor advies over de aanpak van het gesprek kunt u terecht bij patiëntenorganisatie Zorgbelang (www.zorgbelang-nederland.nl).


Wanneer het niet tot een bevredigende oplossing leidt kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van het KNGF waarbij wij zijn aangesloten. Deze klachtencommissie is onafhankelijk en beoordeelt klachten tegen fysiotherapeuten en of medewerkers van fysiotherapie praktijken. De commissie kan eventueel op verzoek een externe bemiddelaar inschakelen, om de klacht of het geschil op te lossen.

Klachtencommissie KNGF:
Postbus 248, 3800 AE Amersfoort
tel. : 033-4672900

bottom of page